Fotometrická laboratoř

Laboratoř je mimo jiné vybavena fotogoniometrem, který se využívá pro studii prostorového rozložení světla ze světelného zdroje a Integrační koule, která umožňuje přesné měření světelného toku světelných zdrojů. Hlavním úkolem laboratoře je teoretický vývoj a experimentální ověření technických předpokladů světelných zdrojů vyrobených společností MILOO-ELECTRONICS.

V rámci fotometrických měření provádí laboratoř mimo jiné: 

  • Měření světelného toku světelných zdrojů a svítidel
  • Spektrální a kolorimetrická měření a jejich analýza
  • Měření vlnového spektra a světelného výkonu
  • Luxmetrické testy
  • Testy fyzikálních vlastností jednotlivých LED čipů
  • Index podání barev Ra
  • Měření rozložení světelných křivek svítivosti v prostoru
  • Měření vyzařovacího úhlu
  • Vyzařovací diagram
  • Výstup ve formátech PDF, IES, LTD

Laboratoř má také velmi dobré technické vybavení přizpůsobené k provádění a ověřování elektrických / elektronických měření. Součástí laboratorních služeb jsou k dispozici také služby a poradenství v oblasti přenosu tepla, termodynamiky a kvantové mechaniky. Díky inženýrskému personálu systematicky zvyšujeme kvalitní a bezpečnostní normy našich produktů.

Sdílej tento článek.