IQRF Alliance je otevřené mezinárodní neziskové sdružení, jehož hlavním cílem je:

  • podpora rozvoje technologií, produktů, softwaru, řešení, služeb a projektů založených na technologii IQRF®, a to jak z hlediska technologického rozvoje, tak z hlediska jejich propagace nebo komerčního využití
  • podpora vzájemné spolupráce a výměny informací mezi jejími členy
  • podpora značky IQRF® a produktů, řešení a projektů, které jsou na ní založeny, jakož i podpora IQRF® v obecném povědomí jako jedné z klíčových bezdrátových technologií používaných na internetu věcí
  • definování konzistentního standardu, procesu certifikace produktů a IT infrastruktury pro zajištění interoperability IQRF®