Projekty financované EU

Naším cílem je efektivní využití energie. Abychom naše LED osvětlení učinili co nejdostupnější, nabízíme zákazníkům možnost financování projektů s pomocí dotačních programů. Naše společnost je schopná nejen navrhnout ideální řešení projektu osvětlení, ale zároveň k němu vytvořit kompletní zázemí pro získání a následné čerpání dotace.

DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY VÝROBNÍCH PODNIKŮ

Dotační program: Úspory energie (CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Forma podpory:  nevratná dotace

Výše podpory:  30 – 50% s ohledem na velikostní kategorii podniku

Plánovaná výzva:  podzim 2018

Typy podporovaných projektů:

 • snížení energetické náročnosti podniků
 • modernizace strojů a technologie
 • zateplování nemovitostí vč. výměny zdroje tepla (výrobní nebo administrativní objekty)
 • využití odpadního tepla z výroby
 • zavedení systému měření a regulace
 • rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla

Konkrétní výčet způsobilých výdajů programu:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií.
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů.
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla.
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla afotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Potenciálního žadatele o dotaci je nutné individuálně posoudit z hlediska splnění kritérií přijatelnosti daných dotačním programem, tj. zejména z hlediska zapsaného předmětu podnikání a z hlediska splnění kritérií finančního zdraví.

Základní povinné přílohy žádosti:       

 •  projektová dokumentace pro stavební povolení
 •  Energetický posudek

Naše společnost zajišťuje:

 • zpracování projektové dokumentace
 • zpracování energetických posudků
 • zpracování žádosti o dotace
 • organizaci výběrových řízení na dodavatele stavby
 • dohled nad plněním podmínek poskytovatele dotace

Sdílej tento článek.