Zveme vás, abyste si přečetli publikaci o sekvenčním napájení zveřejněném v čísle 4 časopisu LED OSVĚTLENÍ.

V článku si můžete přečíst mimo jiné o inovačním řešením, které bylo navrženo a implementováno v MILOO ELECTRONICS. Jedná se o jednofázový a třífázový modul napájecího zdroje LED, který používá sekvenční technologii napájení. Jedná se o moderní a patentované řešení, které nastavuje nový trend v oblasti napájecích systémů LED.

Zveme vás, abyste se seznámili s celým textem.